سید محمد باقر مدینه

عضو شورای عالی و فنی

بیوگرافی


شروع فعالیت رزمی
از سال ۱۳۷۳
با رشته کونگفو توآ و سال
۱۳۷۸ فعالیت ورزشی در
کیک بوکسینگ ادامه پیدا کرد
درسال ۱۳۸۰ با سبک های شائولین چوان
دیتانگ چوان
و شوای جیو
وسپس به مبارزه ساندا روی اوردم
درسال ۱۳۸۲ ورزش کیوکوشین را ادامه،
وبعد از خدمت سربازی
رشته رزم ایران(کشتی کج)
و پس از ان
جوجییتسو
ودر سال ۱۳۸۷
با سبک کیوشو سلف دیفنس دنیای جدیدی از رزمی را شروع کردم
و در پیش اساتید بین الملی
دونالد چانگ از هونگ کنگ
(بادیگاردی)
ولید کساس از لبنان
(مبارزه میکس قوت الرمی)
کارستن دان از دانمارک
(کیوشو جیتسو و نقاط حساس)
راجر سولار از فیلیپین
(کالی اسکریما)
وادامه فعالیت خودم را در کمیته‌ دفاع شخصی و قوت الرمی

تصاویر

ویدئو

31430cookie-checkسید محمد باقر مدینه