سمیه حجتی

سمیه حجتی کوشالی

عضو شورای عالی و فنی

بیوگرافی

18 سال سابقه رزمی

مربی دفاع شخصی،جوجیستو و آمادگی جسمانی

دان4 دفاع شخصی و قوت الرمی

نماینده کمیته دفاع شخصی و قوت الرمی استان گیلان

عضو شورای عالی فنی دفاع شخصی و قوت الرمی کشور

عضو شورای فنی بانوان آسیا

دان یک تکواندو

دان یک جوجیستو

تصاویر

ویدئو

30400cookie-checkسمیه حجتی کوشالی