اژدر ملازاده

عضو شورای راهبردی

سوابق اجرایی و مدیریتی

 1. مسئولیت های مختلف در هیات های (ووشو ،ورزشهای رزمی ،کونگ فو ) در استانهای آذربایجانشرقی و اردبیل
 2. مسئول صلاحهای سرد دفاع شخصی جوجیستو ایران
 3.  نایب رئیس گروه ذکافونگ کشور
 4. مسئول سبک چین نای کشور
 5. مسئول بخش دفا شخصی مدرسه سلاح های رزمی مبارزان ایران
 6. عضو سازمان آسیایی دفاع شخصی و قوت الرمی
 7. عضو شورایی راهبردی کمیته دفاع شخصی و قوت الرمی کشور
 8. نماینده دفاع شخصی و قوت الرمی استان اردبیل

سوابق ورزشی

 1. مربی رسمی فدراسیونهای (ووشو ،ورزشهای رزمی )
 2. داور رسمی فدراسیون های (ووشو،ورزشهای رزمی)
 3. مربی درجه یک دفاع شخصی و قوت الرمی
 4. مربی درجه یک بین المللی دفاع شخصی و قوت الرمی
 5. حضور در چندین دوره ملی و بین المللی
 6. مدرس و ممتحن کمیته دفاع شخصی و قوت الرمی چندین دوره
 7. میزبان چندین دوره آموزش و آزمون
 8. دارنده کمربند مشکی دان 6 چوی لی فوت کونگ فو
 9. دارنده کمربند مشکی دان5 ووشو
 10. دارنده کمربند مشکی دان 5 از سبک کیک بوکسینگ
 11.  دارنده کمربند مشکی دان5 از سبک فری کونگ فو
 12. دارنده کمربند مشکی دان 5 از کمیته دفاع شخصی و قوت الرمی
 13. دارنده کمربند مشکی دان 4 از دفاع شخصی جوجیستو ایران  

تصاویر

ویدئو

30210cookie-checkاژدر ملازاده