فدراسیون دفاع شخصی جمهوری اسلامی ایران واقع در بلوار شهید اندرزگو می باشد که در سال 1380 تاسیس و در نیمه دوم سال 1380 به رسمیت شناخته شد که از مجلس شورای اسلامی و وزارت ورزش بودجه اختصاصی گرفت.

21543cookie-checkکمیته دفاع شخصی جمهوری اسلامی ایران
714 بازدید